Тест 41

Жаңа кезеңдегі тарих. Қазақстандағы XIXғ. 60–90 жж. әкімшілік-саяси реформалар 1867–1868 жж. 1886 және 1891 жж.

1. «Уақытша жағдайды» қабылдау кезеңі?

2. 1867–1868жж. реформаның мәні?

3. Қазақ жеріндегі әкімшілік басқаруды өзгерту үшін құрылған комиссия:

4. Әкімшілік басқару жүйесіне өз пікірлерін ұсынған қазақтың ағартушы-ғалымы:

5. «1867–1868жж. әкімшілік реформалар» бойынша Қазақ жері неше генерал-губернаторлықтың құрамына кірді?

6. «Сырдария мен Жетісу облыстарын басқару туралы Ереже» қашан бекітілді?

7. Түркістан өлкесін басқару туралы ереже қашан қабылданды?

8. Сырдария, Ферғана, Самарқанд облыстары қай генерал-губернаторлыққа кірді:

9. 1891ж. 25 наурызда қандай Ереже қабылданды?

10. 1891ж. Ережеге сәйкес жер кімнің меншігі деп жариялануы заңдастырылды?