Өзіңді тексер

Жаңа кезеңдегі тарих. Қоныс аудару саясаты (XIX ғ. 1870–1880 жж.)

1. XIX ғ. 70 ж. кімдерді қоныстандыра бастады?

2. Алғашқы қоныстар қай жерде пайда болды?

3. «Шаруалардың Жетісуға көшуі туралы Уақытша ережелері» қай жылы кімнің ұсынысымен қабылданды?

4. «Ауыл тұрғындарын өз еріктерімен жаңа жерге көшіру және бұрынғы көшірілген топтар туралы арнайы ереже» қашан қабылданды?

5. 1891–1892 жж. орыс шаруаларының қазақ жерлеріне қоныстануына не себеп болды?

6. Шаруалардың қоныс аударуы ненің есебіне жүргізілді?

7. Қазақстанға орыс қоныс аударушыларына қандай қолайлы жағдай жол ашты?

8. 1897 жылғы санақ бойынша қазақтардың жалпы мөлшері:

9. 1886 ж. Түркістан генерал-губернаторлығының көші-қонды басқару ережесі бойынша әрбір ер адамға қанша жер берілді?

10. Орыс шаруалары қандай жерлерге қоныстанды?