Өзіңді тексер

Жаңа кезеңдегі тарих. XX ғасыр басындағы Қазақстан мәдениеті

1. Ұлттық мектептер туралы заң қашан қабылданды?

2. 1906 ж. тамызда қандай съезд болды?

3. Қазақ тіліндегі мерзімді баспасөздің алғашқы басылымы:

4. II Мемлекеттік Думаның депутаты:

5. 1907 ж. наурызда «Қазақ» газетінің бірінші нөмірі қайда шықты?

6. «Айқап» журналының редакторы

7. «Қазақ» газеті қандай газет болды?

8. Басылымдар қандай сипатта болды?

9. «Улфат» газетіне қосымша ретінде қай газет шықты?

10. 1911 ж. 16 наурызда Орал қаласында қазақ және орыс тілінде қай газет шықты?